Сұрақ: 

Қаржы-шаруашылық қызметтің жоспарланатын көрсеткіштері туралы мониторинг бойынша есептілік (5 нысан)  қандай кезең ұсынылады?

Жауап: 

Қаржы-шаруашылық қызметтің жоспарланатын көрсеткіштері туралы мониторинг бойынша есептілікті ұсыну кезінде, жобаланған көрсеркіш ұсынылатын кезең көрсетіледі.