Жарияланған күні: 29.12.2018 12:23
Өзгертілген күні: 21.06.2019 11:32

Жүктеу

Нысанның атауы

700.00 нысаны

Ереже

Ереже 

(2019 жылғы 21 маусымнан бастап)

Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша Декларация

701.00 нысаны

Ереже

Көлік құралы салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық есебі 

701.01 нысаны

Ереже

Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық бойынша есебі