Жарияланған күні: 04.05.2015 17:05
Өзгертілген күні: 08.02.2017 15:00

№ р/с ЖАРИЯ ЕТІЛГЕНІ Саны

Сомасы, млрд. теңге

1. Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан объектілер
     - жылжымайтын мүлік 151 443 1 300,9
     - заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі 155 144,4
       - құнды қағаздар   45,9
2. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан объектілер    
       - жылжымайтын мүлік 408 62,2
       - заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі 58 5,1
       - құнды қағаздар   2,9
3. Ақша   4 093,4
  ЖИЫНЫ  

5 654,8