Жарияланған күні: 31.03.2018 12:33
Өзгертілген күні: 01.04.2018 11:31

Құрметті сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің  қатысушылары және (немесе) кеден ісі саласында   қызметін жүзеге асыратын тұлғалар, оның ішінде уәкілетті экономикалық операторлар  «АСТАНА-1» АЖ электрондық-цифрлық қолтаңбамен жұмыс істеу нұсқаулығын орналастырамыз.