Жарияланған күні: 02.12.2016 10:32
Өзгертілген күні: 18.03.2019 10:54
Атауы

Ашық конкурс тәсілімен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша  көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен кедендік бақылаудың техникалық құралдарына қызмет көрсету және ағымдық жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қайтадан электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен FORD автомашинасы базасындағы радиациялық бақылаудың мобильді автоматтандырылған жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен SAP лицензиялық бағдарламық қамтамасыз етуін техникалық қолдау бойынша қызмет көрсетулерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен сыртқы жинақтағыштарды электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен нысанды киімді (погонсыз) қайтадан электрондық мемлекеттік сатып алу (мемлекеттік сатып алу тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардың арасында жүзеге асыралады)

Ашық конкурс тәсілімен кұжаттарды одан әрі мұрағатқа өткізе отырып,  ғылыми-техникалық өндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қайтадан электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен шалбарды электрондық мемлекеттік сатып алу (мемлекеттік сатып алу тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардың арасында жүзеге асыралады)

Ашық конкурс тәсілімен шығыс материалдарын (картридждерді) электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен нысанды киімді (погонсыз) электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен нысанды киімді (погонсыз) электрондық мемлекеттік сатып алу (мемлекеттік сатып алу тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардың арасында жүзеге асыралады)

Ашық конкурс тәсілімен кұжаттарды одан әрі мұрағатқа өткізе отырып,  ғылыми-техникалық өндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Жедел-тергеу бөлімшелері (экономикалық тергеу қызметі) қызметкерлері санының нормативтерін әзірлеу қызметі

Ашық конкурс тәсілімен қалалық, қалааралық және халықаралық телефон байланысы қызмет көрсетулерін электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен резервтік жабдық үшін хостинг алаңқайының қызмет көрсетулерін электрондық мемлекеттік сатып алу

Кедендік бақылаудың техниқалық құралдарына қызмет көрсету және ағымдық жөндеу

Әкімшілік ғимараттарға кешенді қызмет көрсету (клининг қызметі)

Ашық конкурс тәсілімен арнайы автокөлікті ұстау бойынша көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен SAP лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуін техникалық қолдау бойынша қызмет көрсетулерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қайтадан электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен заттай мүлікті электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен «Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттарын қорғау жүйесі» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетулерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен «Қазақстан Республикасының салық төлеушілерінің және салық салу объектілерінің мемлекеттік реестрі» (СТжСО) ақпараттық жүйесін сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетулерді электрондық мемлекеттік сатып алу

2018 жыл

Ашық конкурс тәсілімен шығыс материалдары (картридждер) мен қосалқы бөлшектерді (форматтау платасы) электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

 

Ашық конкурс тәсілімен FORD автомашинасы базасындағы радиациялық бақылаудың мобильді автоматтандырылған жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен кедендік бақылаудың техникалық құралдарына қызмет көрсету және ағымдық жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қайтадан электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен арнайы автокөлікті ұстау бойынша көрсетілетін қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен қалалық, қалааралық және халықаралық телефон байланысы қызмет көрсетулерін электрондық мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен әкімшілік ғимаратқа кешенді қызмет көрсету (клинингтік қызметтер) бойынша жұмыстарды электрондық мемлекеттік сатып алу (сатып алу Қазақстан Республикасы мүгедектер қоғамдық бірлестіктері мен қоғамдары арасында жүргізіледі)

Бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық мониторингі көрсету бойынша қызметтерді

Ақпараттық материалдарды әзірлеу және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау/орналастыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Ашық конкурс тәсілімен нысанды киімді (галстукты) электрондық мемлекеттік сатып алу

Пішімі А4 қағазды мелекеттік сатып алу

Аукцион тәсілімен басшыға арналған жиһаз жиынтығын электрондық мемлекеттік сатып алу

Аукцион тәсілімен басшыға арналған жиһаз жиынтығын электрондық қайтадан мемлекеттік сатып алу

2019 жыл

Арнайы автокөлікті ұстау бойынша көресілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Әкімшілік ғимаратты қызмет көрсету бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Автокөлікті ұстау бойынша көрсетілетін қызметтерді қайтадан мемлекеттік сатып алу