Date of publication: 20.01.2015 12:18
Date of changing: 26.03.2015 20:21

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімі кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
20.03.2015ж.
16.03.2015ж.
16.01.2015ж.